polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 30 listopada 2015 r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Telefony alarmowe

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Tel. 44 724-55-73
kom. 605561829

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
:

Tel. 44 724-25-82
kom. 692409225
 

112  - Jednolity europejski numer alarmowy

999 -  Pogotowie ratunkowe

998 -  Straż Pożarna

997-   Policja

994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne

993 – Pogotowie ciepłownicze

992 – Pogotowie gazowe

991 – Pogotowie energetyczne

986 – Straż miejska

983 – Pogotowie weterynaryjne

985 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

981 – Pogotowie drogowe i pomoc drogowa